Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet. Vikingtiden kjennetegnes av befolkningsvekst, landnåm, økt handel med Europa, sentralisering av makt og overgangen fra norrøn religion til kristendom.

skaldediktning

Skaldediktning er den delen av den norrøne diktningen som ifølge overleveringer (særlig i sagalitteraturen) skal være skapt av navngitte diktere, skalder, i historisk tid. Til skaldediktningen regn...

Slaget ved Hjørungavåg

Slaget ved Hjørungavåg var eit sjøslag på kysten av Sunnmøre, truleg kring år 986. Håkon Sigurdsson jarl (Håkon jarl) kjempa her ned ein styrke av danskar og jomsvikingar. Slaget ved Hjørungavåg va...

Slaget ved Svolder

Slaget ved Svolder var et sjøslag som ble utkjempet rundt år 1000 mellom Olav Tryggvason på den ene siden og Svein Tjugeskjegg, Olof Skötkonung og Eirik jarl på den andre. I slaget falt Olav Tryggv...