Recess, kalles i eldre dansk-norsk rett rikslover som var gitt av kongen etter forhandlinger med riksrådet eller riksmøtet (danehof). Recess betegner egentlig forhandlingenes opphør («afsked») og sikter nærmest til referatet av forhandlingene som da ble underskrevet. Blant de viktigste er Kristian 4s Store Recess av 1643, som inneholdt reviderte og nye lovbestemmelser fra perioden 1590 til 1643. Begrepet stammer opprinnelig fra Det tyske-romerske rike.