Kongebøkene, to bøker i Det gamle testamente, den siste delen av det deuteronomiske historieverk (se Deuteronomium). Fortsetter den historiske fremstilling fra Samuelsbøkene og forteller kongedømmets historie fra Davids tid (ca. 1000 f.Kr.) og til Judarikets undergang i 586 f.Kr. Kong Jojakins frigivelse fra fangenskapet i Babylon er tatt med, og Kongebøkene kan derfor ende med nytt håp etter katastrofen (2 Kong 25). Stoffet i Kongebøkene er gammelt, men preget av deuteronomistisk bearbeidelse, som særlig gir seg utslag i en hard bedømmelse av kongene.