Høydemåler, altimeter, instrument til å måle høyden over et bestemt nivå, oftest havets overflate. Tradisjonelle høydemålere er basert på at lufttrykket avtar med stigende høyde (se barometrisk høydemåling). I flynavigasjon brukes høydemålere konstruert etter samme prinsipp som et aneroidbarometer. Høydemåling i fly kan også skje ved hjelp av radar.