kongruens (grammatikk)

Kongruens er i grammatikken det at eit ord er bøygt i samsvar med eit anna ord. Eit eksempel er at dei fleste norske adjektiv har suffikset -e når dei står til eit substantiv i fleirtal, som i «store jenter». Eit anna ord for kongruens er samsvarsbøying.

Faktaboks

Uttale
kongruˈens
Etymologi

av latin congruentia 'samsvar, symmetri'

Også kjent som

samsvarsbøying

Når eit ord blir bøygt i samsvar med eit anna ord, seier ein at det eine ordet kongruerer med det andre.

Kongruens i norsk

Her er nokre norske eksempel, der adjektivet raud kongruerer med eit substantiv:

 1. ein raud båt
 2. raude båtar
 3. den raude båten
 4. dei raude båtane
 5. eit raudt hus
 6. raude hus
 7. det raude huset
 8. dei raude husa
 9. båten er raud
 10. båtane er raude
 11. huset er raudt
 12. husa er raude
 13. ho måla båten raud
 14. ho måla båtane raude
 15. ho måla huset raudt
 16. ho måla husa raude
 • Eksempel 1–8 viser nomenfrasar der adjektivet er adledd og kongruerer med overleddet (eit substantiv) i numerus (tal), genus (grammatisk kjønn) og binding (bestemtheit).
 • I eksempel 9–12 fungerer adjektivet som subjektspredikativ og kongruerer med subjektet i numerus og genus.
 • I eksempel 13–16 fungerer adjektivet som objektspredikativ og kongruerer med objektet i numerus og genus.

Subjektkongruens ved verbet i engelsk

I mange språk kongruerer verbet med subjektet, som i desse engelske eksempla, der verbet varierer mellom eintal og fleirtal i samsvar med subjektet.

 • The girl is playing with her new friend. (Jenta leikar med den nye venen sin.)
 • The girls are playing with their new friend. '(Jentene leikar med den nye venen sin.)

Subjekt- og objektkongruens ved verbet i swahili

Det finst språk der verbet kongruer med både subjektet og objektet. I swahili kongruerer verbet alltid med subjektet, og dessutan med objektet for å vise at det er bunde (bestemt), som i desse eksempla, der prefiksa på verbet er skilde ut med bindestrek:

 1. Mgeni a-me-leta kisu. 'Gjesten har teke med ein kniv.'
 2. Wageni wa-me-leta kisu. 'Gjestene har teke med ein kniv.'
 3. Mgeni a-me-leta visu. 'Gjesten har teke med knivar.'
 4. Mgeni a-me-ki-leta kisu. 'Gjesten har teke med kniven.
 5. Mgeni a-me-vi-leta visu. 'Gjesten har teke med knivane.'
 6. Wageni wa-me-vi-leta visu. 'Gjestene har teke med knivane.'

Mgeni 'gjest' eller wageni 'gjester' er subjektet i alle setningane, mens kisu 'kniv' eller visu 'knivar' er objekt. Verbet har stamma -leta 'ta med' og presens perfektum-prefikset me-. Her er ein analyse av dei andre verbprefiksa:

 • Prefikset a- konguerer med eit subjekt som viser til éin person.
 • Prefikset wa- kongruerer med eit subjekt som viser til fleire personar.
 • Prefikset ki- kongruerer med eit bunde (bestemt) objekt som viser til éin ting.
 • Prefikset vi- kongruerer med eit bunde (bestemt) objekt som viser til fleire ting.

Kontrollør og mål

Kongruens inneber at eit ord viser grammatiske trekk som det har fått frå eit anna ord. I nomenfrasen raude båtar har raude trekka ubunde og fleirtal frå substantivet båtar. Det ordet som dei grammatiske trekka kjem frå, er ein kontrollør, og det ordet som får trekk frå kontrolløren, er eit mål.

Ovanfor finst det eksempel på desse fem typane kongruens:

kontrollør mål
kjerne adledd
subjekt subjektspredikativ
objekt objektspredikativ
subjekt verb
objekt verb

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg