Grønne skatter, betegnelse for miljøbegrunnede skatter og avgifter. Uttrykket forekommer i innstillingen som «Grønn skattekommisjon» la frem 1996, hvor man vurderte hvorvidt det er mulig å forene hensynet til et bedre miljø med hensynet til høy sysselsetting gjennom omlegginger i skatte- og avgiftspolitikken. Et eksempel på grønn skatt er CO 2 -avgiften.