Konkludere, sammenfatte, trekke en slutning (på grunnlag av gitte premisser); utdra som resultat (av en drøfting).