Påtalemyndighet

Artikkelstart

Påtalemyndighet er den myndighet staten har til å bedrive straffeforfølgelse innenfor sitt territorium eller overfor sine borgere.

Påtalemyndighet i Norge utøves av den offentlige påtalemyndigheten. Denne ledes i det daglige av Riksadvokaten, og er uavhengig av justisdepartementet og andre myndighetsorganer. Riksadvokaten kan kun instrueres ved kongelig resolusjon; det vil si ved formelle vedtak fra regjeringen. Det skjer ikke i praksis. Under Riksadvokaten ligger en rekke regionale statsadvokater, som er øverste regionale påtalemyndighet. Statsadvokatene har igjen det påtalemessige ansvaret for de lokale politijurister som tilhører påtalemyndigheten. Påtalemyndighetens tjenestemenn har juridisk utdannelse.

Alle straffesaker starter med at påtalemyndigheten i politiet skal vurdere om etterforskning skal iverksettes, jamfør straffeprosessloven §§ 224-225. All etterforskning ledes av påtalemyndigheten. For å kunne bruke tvangsmidler som ransaking, beslag, kommunikasjonskontroll eller pågripelse og varetektsfengsling, må dette begjæres av påtalemyndigheten. Det er også påtalemyndigheten som avgjør om en sak skal avsluttes ved henleggelse, forelegg eller bli fremmet for domstolene til avgjørelse, og som beslutter eventuell anke over dommer.

Dersom sakene fremmes for retten, møter normalt en representant for påtalemyndigheten og prosederer saken.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg