Fer-de-lance, lanseslange, Bothrops atrox,krypdyrart i familien gruveslanger, Crotalidae. Giftslange som kan bli opptil 2,5 m lang. Bittet er ofte dødelig. Fer-de-lance er en av de slangeartene som forårsaker flest dødsfall blant mennesker. Den ernærer seg vesentlig av fugler, men også små pattedyr. Forekommer på Små Antiller, men er også kjent fra sørlige Mexico i nord til Rio de Janeiro.