Språkhistorie

Språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av språk. Språk kan studeres ut ifra mange forskjellige innfallsvinkler.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kristin Hagemann

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 21 artikler: