Tertiærbutylalkohol, 2-metyl-2-propanol. Fremstilles fra petroleum eller naturgass. Smeltepunkt 25,5 °C. Brukes i organisk syntese og som løsemiddel.