Porøst stoff (sand, brent kaolin, asbestfiber, duk av bomull, glass- eller plastfiber) som ved filtrering skal holde tilbake partikler fra væsker eller gasser.