Astaxantin, rødfarget pigment (karotenoid) fra planter og dyr, særlig krepsdyr. Laksefiskenes naturlige rødfarge skyldes astaxantin. Laksefisk kan ikke lage astaxantin og er avhengig av at det finnes i føden. Tidligere ble det syntetiske stoffet kantaxantin brukt i fôret til oppdrett av laksefisk og krepsdyr, men etter at astaxantin ble tilgjengelig syntetisk, brukes dette for å få sterk rødfarge. Kjemisk formel C40H52O4.