Laks

Den røde fargen på laksekjøttet kommer fra fôret. Fargestoffet astaxantin finnes naturlig i krepsdyr som vill laks spiser, og tilsettes i fôret til oppdrettslaks.

Laks
iStock.

Lakseoppdrett er oppdrett av arten atlantisk laks (Salmo salar). Laksefisk er anadrome fiskearter, det vil si at fisken lever deler av livet i ferskvann, mens resten av livssyklusen skjer i saltvann.

Produksjonssyklusen i lakseoppdrett følger livssyklusen til laksen. Den første ferskvannsfasen starter med at det samles inn rogn og melke fra stamfisk (gytefisk) i egne stamfiskanlegg. Befruktede egg (rogn) legges i klekkebakker, og i tiden etter klekking lever lakseyngelen av plommesekken. Når plommesekken tømmes, blir laksen tilvennet tørrfôr. Oppdrettslaksen dyrkes i ferskvannsfasen helt til den gjennomgår en fysiologisk endring (smoltifisering) for å kunne overleve i sjø.

I den neste fasen i produksjonssyklusen, saltvannsfasen, settes smolten ut i merder i kyst- eller fjordområder. Her oppdrettes laksen til den når slaktestørrelse på 4–5 kilo.

Lakseoppdrett dominerer fiskeoppdrettsproduksjonen i Norge og står for ca. 94 prosent av totalkvantum, etterfulgt av regnbueørret (5,4 prosent). I Norge produseres det omtrent 1,6 millioner tonn laks og regnbueørret per år til en verdi av 108 milliarder kroner (2022). I tillegg settes det ut ca. 30 millioner rensefisk i samme merder som oppdrettslaks og -regnbueørret for å beite på lakselus.

Det settes ut ca. 400–450 millioner settefisk av laks og regnbueørret i merder i Norge, og det slaktes omtrent 300–340 millioner laks og ørret per år. Det brukes omtrent 2 millioner tonn fiskefôr for å produsere 1,6 millioner tonn laks og regnbueørret, noe som gir en fôrfaktor (kg fôr per kg produsert fisk) på omtrent 1,25.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg