Analytisk a posteriori er regnet som en umulig kombinasjon av de fleste filosofer. Går man ut fra standardisert epistemologisk terminologi henviser termene "analytisk" og "a posteriori" til henholdsvis begrepslige eller sematiske sannheter, samt erfaringsavhengige sannheter. Et kjent eksempel på det første er utsagnet "alle ungkarer er ugifte", hvilket er en sannhet som gir seg av nødendighet ut i fra hvordan vi har definert begrepet "ungkar". Et eksempel på det andre ville være at det er snø i Rondane, hvilket er noe vi må erfare for å kunne slå fast siden det hverken ligger i definisjonen av "snø" eller "Rondane" at disse to nødvendigvis må opptre sammen. Følgelig, ville en analytisk a posteriori sannhet være en type begrepssanhet som vi måtte ha erfaring for å kunne slå fast at var sant. Men, vil de fleste hevde, så snart du vet hva et begrep betyr vil det ikke være nødvendig med ytterligere erfaring for å avdekke de implikasjoner som allerede der ligger i begrepets mening. For å holde oss til eksempelet med ungkarer: om du vet for sikkert at Hans er ungkar og du vet hva "ungkar" betyr, så trenger du ikke undersøke videre om Hans bærer giftering. Da vet du, a priori og uavhengig av videre erfaring, at Hans er ugift. Følgelig, er analytiske sannheter som krever ytterligere erfaring en umulighet.