Allmennaksjeloven, lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Loven inneholder bestemmelser om selskaper hvor deltakerne bare deltar med avtalt innskudd og ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, og som i vedtektene er betegnet som allmennaksjeselskap og registrert som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret. Se for øvrig allmennaksjeselskap.