utbytte

Utbytte, andel i overskudd som tilfaller medeier i et økonomisk foretak, spesielt aksjonærer i et aksjeselskap.

Fra selskapets synspunkt kalles utbytte ofte dividende. Bestemmelser om utbytte finnes i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44, kapittel 8.

Som utbytte kan bare utdeles årsoverskudd for siste regnskapsår, udisponert overskudd fra tidligere år og frie fond etter fradrag av udekket tap.

Det må ikke deles ut større utbytte enn hva som er forenlig med god og forsiktig forretningsskikk under hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen eller som forutsettes å ville inntreffe.

Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har fremlagt forslag til anvendelse av overskuddet. Det kan ikke treffes beslutning om høyere utbytte enn det styret har foreslått.

I selskaper som har bedriftsforsamling eller representantskap kan vedtektene fastsette at beslutning om utbytte skal treffes av dette organ.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg