Selskapsrett

Et selskap er en organisasjonsform som normalt brukes for næringsvirksomhet. De viktigste selskapsformer er: ansvarlig selskap kommandittselskap partrederi aksjeselskap allmennaksjeselskap Bortsett fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, som kan stiftes og bestå med én aksjonær, snakker man normalt bare om selskap hvor det er minst to deltagere som utøver næringsvirksomhet for felles regning og risiko. Hele artikkelen