Walter, mannsnavn, av glty. Walthari, som tilsvarer norrønt Valdarr, sammensatt av valdr, valde, 'høvding', og et opprinnelig harjar, 'kriger'. Brukt i Norge fra 1300-tallet. Navnedag 12. oktober.