Walter Hallstein, tysk jurist og politiker. Professor ved universitetet i Rostock 1930–41, ved universitetet i Frankfurt 1941–48, rektor der 1946–48. Ledet den tyske delegasjon som forhandlet om Kull- og stålfellesskapet; 1958–67 president i kommisjonen for De europeiske økonomiske fellesskap. Han spilte en fremtredende rolle i arbeidet for å fremme europeisk samling; president for Europabevegelsen 1968–74. Se også Hallstein-doktrinen.