Victor Klemperer, tysk språk- og litteraturforsker; professor i Dresden fra 1920 til han i 1935 fikk yrkesforbud av nazistene pga. sin jødiske bakgrunn. Etter den annen verdenskrig var han professor bl.a. i Halle og Berlin. Hans hovedverk er Geschichte der französischen Literatur (5 bd., 1925–31). Under det nazistiske styret 1933–45 førte han detaljerte dagboksopptegnelser, som ble samlet og utgitt i 1995 under tittelen Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten (norsk overs. Jeg skal vitne til siste stund, 1999). Utgivelsen vakte stor oppsikt, og flere bokhandler i Tyskland som førte boken, ble angrepet av nynazister.