Edisjon er et opplag eller utgave av en bok eller et skrift. Ordet brukes også i jus om å legge frem dokumentbevis i en rettssak.