Romanist, språkforsker som beskjeftiger seg med romanske språk.