Valbjørg, kvinnenavn, dannet av norrønt val(r), 'val' (de som er falt på valplassen og derfor ifølge germansk tro ville komme til Valhall) og bjǫrg, 'hjelp, berging, vern'.