Sivert, mannsnavn, nyere tysk form av Sigvard, jfr. Sigurd. Navnedag 2. april.