Rolf Dieter Brinkmann, tysk forfatter. Han var en ledende representant for den antiautoritære opprørsgenerasjonen i 1960- og 1970-årene og ble den viktigste pop- og undergroundlyriker i Tyskland. Hans credo var: «Jeg er for den enkelte.» Brinkmanns dikt er meget direkte og skånselsløse, de ignorerer alle samfunnets tabuer, bl.a. samlingene Standfotos. Gedichte 1962–1970 (1980) og Westwärts 1 & 2 (1975).