Beat, slag, taktslag, i jazz og rock særlig brukt om de slag i takten som er aksentuert i rytmen. Afterbeat vil si at tyngden faller på annet og fjerde taktslag; offbeat vil si at de rytmiske aksenter faller mellom de regulære taktslagene. Beat er også ofte betegnelse på rytmisk kvalitet (for eksempel a good beat).