Nadezhda, serie sovjetiske/russiske satellitter for nasjonale satellittnavigasjonbehov (særlig til sjøs) og internasjonal bruk innenfor rammen av søk- og redningssystemet Cospas-Sarsat. Nadezhda 1 ble skutt opp i 1989, Nadezhda 7 i 2002.