Våler (Viken)

Faktaboks

Landareal
239 km²
Innbyggertall
5 593
Administrasjonssenter
Kirkebygda
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
vålersokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3018 (fra 01.01.2020, tidligere 0137)
Høyeste fjell
Taraldrudåsen (225 moh.)

Kommunevåpen

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Våler (Østfold). Jordbrukslandskap med Våler middelalderkirke. I bakgrunnen sees kommunehuset.

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Våler er en kommune i Viken fylke, øst for Moss. Våler ligger nord for Vansjø og strekker seg øst- og nordøstover fra sjøens nordgående arm Lødengfjorden. Våler grenser til Moss i vest, Vestby i nordvest, Indre Østfold i nord, Skiptvet i øst og Sarpsborg og Råde i sør.

Våler har ikke hatt endringer i sine grenser siden det kommunale selvstyret ble innført i 1837.

Natur

Hele kommunen ligger innenfor grunnfjellsområdet, og berggrunnen består av granitt rundt Hobølelvas munning i Vansjø, for øvrig gneis. Grunnfjellet danner et småkupert landskap med mye skog og med flatere jordbruksarealer innimellom. Høyeste punkt er Taraldrudåsen (226 moh.) nær grensen til Skiptvet i nordøst.

Løsavsetningene i Våler er atskillig mer sparsomme enn i kommunene på og utenfor raet. Mest dyrket jord finner en langs Hobølelva, særlig rundt Våler kirkested, likeledes øst for Sæbyvannet i Svinndal. De største skogsområdene finner en i nord og øst.

Bosetning

Bosetningen er relativt jevnt fordelt i kommunen, tettest er den i og omkring de fire tettstedene (innbyggertall 2020): Våk (949) og Rød (928), begge nær grensen til Moss, administrasjonssenteret Kirkebygda (1461) sentralt i kommunen og Svinndal i øst (573). Disse tettstedene hadde i alt 68 prosent av kommunens folkemengde i 2020; tettstedsandelen var til sammenligning 88 prosent i Viken fylke.

Folketallet i Våler har vist vekst siden 1950, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 2,5 prosent årlig mot 1,1 prosent i Viken fylke. I denne perioden hadde Våler den sterkeste relative veksten blant kommunene i tidligere Østfold fylke.

Næringsliv

Jordbruket sysselsetter fem prosent av de sysselsatte med arbeidsted i Våler. Innen næringen dominerer korndyrking og storfehold. Kommunen har en betydelig skogavvirkning; i 2019 ble det avvirket 68 100 m3, 9,1 prosent av Østfolds totale avvirkning dette året.

Industrien i kommunen er beskjeden; i 2019 var fire prosent av kommunens arbeidsplasser i denne næringen, 21 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Viktigste industribransjer er næringsmiddel-, trelast-/trevare- og verkstedindustri med henholdsvis 56, 31 og 13 prosent av industriens sysselsetting (2019).

Av Vålers arbeidsplasser er 55 prosent i offentlig administrasjon og tjenesteyting (2019); dette er høyeste andel i slik virksomhet i Østfold og avspeiler blant annet innslaget av sosiale institusjoner innen barne- og ungdomssektoren i kommunen.

Våler har stor utpendling; av de bosatte yrkestakerne i kommunen hadde 76 prosent arbeid utenfor kommunen i 2019 hvorav 29 prosent i Moss (inkludert Rygge), i alt 15 prosent i de seks Follo-kommunene, ti prosent i Oslo, ni prosent i Sarpsborg/Fredrikstad og fire prosent i Indre Østfold/Skiptvet.

Samferdsel

Gjennom Våler går fylkesvei 120 Moss–Hobøl–Lillestrøm. Fra denne går fylkesvei 115 østover forbi Våk, Kirkebygda og Svinndal via Skiptvet og Askim til Bjørkelangen. Fra Nordby på fylkesvei 115 lengst øst i kommunen fører fylkesvei 114 sørover til Sarpsborg. Kommunen har bussforbindelser med Moss, Oslo, Askim og Sarpsborg.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Våler hører til Øst politidistrikt, Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Våler kommune svarer til de to soknene Svinndal og Våler i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke. Våler kirke er en romansk steinkirke fra 1175 med krusifiks fra år 1300, døpefont fra 1697 og altertavle og prekestol fra 1630-årene.

Kommunen er med i regionrådet Mosseregionen sammen med Moss, Rygge og Råde.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Våler til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Våler

For statistiske formål er Våler kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Brokhaug, Vastvet, Ingulstad, Eng, Lunder, Bjerke, Veidal, Syverød, Vestland, Kirkebygden, Gyller, Kjesebotn, Våk, Texnæs og Vassbygda.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) er delt. Første felt har en sølv lilje fast på delingen mot en blå bakgrunn, andre felt har to gull sparrer mot en blå bakgrunn; våpenet har vært ført av en slekt som er kjent fra første del av 1300-tallet.

Navnet kommer av norrønt válir, nominativ flertall av váll, ‘rydning’, altså 'rydningene'.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bjerke, Ole C.: Vaaler og Svindals herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, [1915]
  • Pedersen, Einar J.: Våler bygdebok, 1990-2008, 5 b., isbn 978-82-992176-1-3, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev m s

Hei. Det står at våler ikke har vært endret siden 18hundre. Men det er jo feil. Svinndal ble jo slått sammen med våler. Men det står det ingenting om. Hva er grunnen til det?

skrev Geir Thorsnæs

V har ikke hatt endringer i kommunegrensene siden den ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret. Svinndal sogn har hele tiden utgjort en del av Våler kommune. Dette er dokumentert i bl.a. NOU 1992 nr. 15 (Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring) side 364, i NSD-rapport nr. 27 (Kommuneendringer 1838-1978), side 12 og verket Norge, 1962, bind 2, spalte 137. I sistnevnte kilde er for øvrig også gitt sogninndelingen i alle Norges kommuner (pr. 1962). Med vennlig hilsen Geir Thorsnæs

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg