Loppa

Loppa er en kommune i Finnmark fylke. Kommunen omfatter den nordlige del av halvøya mellom Kvænangen og Altafjorden på grensen til Troms, samt en del øyer, hvorav Loppa og Silda er de største.Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1853, da Hasvik ble skilt ut som egen kommune. Alta, Loppa og Kvænangen kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til Alta kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 16 artikler: