Loppa

Loppa er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Kommunen omfatter den nordlige delen av halvøya mellom Kvænangen og Altafjorden på grensen til Troms, samt en del øyer, hvorav Loppa og Silda er de største. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1853, da Hasvik ble skilt ut som egen kommune. . Hele artikkelen