Leopold Stokowski, britisk-amerikansk dirigent. 1909–12 dirigent for Cincinnati Symphony Orchestra, 1912–38 dirigent for Philadelphia Orchestra, som han ledet til internasjonal berømmelse. I 1940 grunnla han All-American Youth Orchestra. 1955–60 dirigent for Houston Symphony Orchestra. I 1962 grunnla han American Symphony Orchestra i New York, som han ledet til 1972. Fra 1972 til sin død var han fast dirigent for London Symphony Orchestra. Han spilte inn orkester- og musikkfilmer (Fantasia, 1940) og en lang rekke grammofonplater, til dels med egne transkripsjoner; særlig kjent er innspillingen av Bachs Toccata og fuge i d-moll. Utgav boken Music for All of Us (1943, norsk overs. 1950).