I Bærum kommune i Viken fylke er totalt 15 000 dekar verneområder av et totalt areal på 190 000 dekar.

Verneområder er kulturminner, naturminner og naturreservater

Kulturminner

Kulturminner og kulturmiljøer er en del av samfunnets kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår.

 • Kjørbo ligger ved Sandvikselvas utløp. Hovedbygningen består av to sammenbygde fløyer: Jacob Kreftings svalgangsbygning fra før 1723 og Johan Grauers hovedbygning i herregårdsstil fra 1801-25 er sammenbygget ved Tårnbygget fra 1853. Øst for svalgangsbygningen ligger Klokkeboden fra slutten av 1800-tallet. Stabburet i tømmer fra 1870 ligger ved kontorbyggene i øst. Driftsbygningen med grunnmur fra siste halvdel av 1800-tallet ligger delvis skjult av kontorbyggene i vest.
 • Løkke ligger mellom Sandvikselva, Løkkeåsen og den gamle drammensvei-traseen fra 1665.
 • Sandvika stasjon består av tre generasjoner jernbanestasjoner. Stasjonsmiljøet i sveitserstil fra 1872 er sammenbygd med to godshus. Stillverket med heishus fra 1923 er en del av stasjonsmiljøet som kom etter ombyggingen til normalspor i 1917. Tredje generasjon stasjonsmiljø er dagens billettkontor, kiosk, kafé og forretninger under skinnegangen som kom i 1993 samtidig med tilretteleggingen av Otto Sverdrups plass og bussterminalen.
 • Bygninger i sveitserstil ligger spredt omkring i Sandvika.
 • Bebyggelse og anlegg knyttet til handels- og håndverksvirksomhet i Sandvika ligger i grupper eller enkeltvis langs sentrumsgatene; Willy Greiners vei, Leif Larsens vei, Elias Smiths vei, Industriveien og i Bjørnegårdsvingen. Husene er stort sett trebygninger fra slutten av 1800-tallet til de første tiårene av 1900-tallet. De fleste er i sveitserstil, men det er også bevart bygninger i empirestil. Albert Olsens smie og låseverksted ligger nedenfor Bjørnegårdsfossen i Sandvikselva. Hovedbygningen er trolig fra 1896-1901 men har en eldre kjerne. Ved elven ligger verksted fra 1896, inntaksdam for vannet og et teinested med teinestedsrenne. Malmskrivergården ligger ved Sandviksbukta med våningshus, bryggerhus med bakerovn og kombinert fjøs og låvebygning. Hamang papirfabrikk A/S ligger ved Sandvikselva med kontorbygning, portstolper, fabrikk med fabrikkpipe, stall og stallmesterbolig.

Landskapsvernområder

 • Djupdalen landskapsvernområde, opprettet 14. juni 2002, 2 089 dekar. Forkastningsdal. Rombeporfyr. Edelløvskog.
 • Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, opprettet 30. juni 1978, 5 297 dekar. Fossilrike siluriske sedimenter og permiske lavaer. Edelløvskog. Omfatter Dalbo naturreservat, Kolsåstoppen naturreservat, Kolsåsstupene naturreservat og Skotta naturreservat.

Naturreservat

Bærum har flere skogreservat, myrreservat, våtmarksreservat og fuglereservat. Disse fremstår som nær urørt eller spesielt verneverdige.

Skogsreservater

 • Stubberud skogpark naturreservat, 113 dekar. Skogpark ved Sauejordet.
 • Kolsåsstupene naturreservat, opprettet 30. juni 1978, 700 dekar
 • Kolsåstoppen naturreservat, opprettet 30. juni 1978, 137 dekar
 • Dalbo naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 14 dekar. Ved Kolsås. Edelløvskog.
 • Skotta naturreservat, opprettet 30. juni 1978, 17 daa. Edelløvskog.
 • Enli naturreservat, opprettet 17. september 1982, 137 dekar. Edelløvskog.
 • Kjaglidalen naturreservat, opprettet 16. desember 2005, 1852 dekar. Trang, nord-sørlig dal i Bærumsmarka som drenerer Isielva. I nord går dalen over i Djupdalen som fortsetter videre nordover til Sundvollen. I sør ender dalen på Vøyenenga som er ei flomslette der Isielva går sammen med Lomma og ut i Sandvikselva. Kjaglidalen har basalt og rombeporfyr tilhørende Oslofeltet, edelløvskog, barskog og sumpskogområder.
 • Ramsåsen naturreservat, opprettet 16. desember 2005, 449 dekar. Ås og fjellplatå i Vestmarka. Utsiktspunkt. Høyeste punkt Tjennshaug på 420 meter over havet. Ramsåsstua krigsminnesmerke.
 • Trollmyr naturreservat, opprettet 14. juni 2002, 23 dekar. Rik løvskog av svartor-gråorsumpskog og rik flora.
 • Oust naturreservat, opprettet 13. desember 2002, 1224 dekar. Barskog på kambrosilur-bergarter i Indre Oslofjord.
 • Kloppa naturreservat, opprettet 19. juni 2009, 76 dekar, kalk- og lågurtfuruskog, samt kalkrik alm-lind-hasselskog.

Myrreservater

Myrene i Bærum er rikmyrer; de har høyt næringsinnhold.

 • Tuemyr naturreservat, opprettet 4. september 1981, 54 dekar. Flatmyr med rik vegetasjon.
 • Vensåsmyra naturreservat, opprettet 4. september 1981, 56 dekar. Rikmyr i Lommedalen.

Våtmarksområder

 • Koksabukta naturreservat, opprettet 2. oktober 1992, 197 dekar. Brakkvannsområde med sivvegetasjon og trekk av sjøfugl og rovfugl.
 • Storøykilen naturreservat, opprettet 2. oktober 1992, 146 dekar. Bukt på Snarøya. Våtmarksområde med edelløvskog og sivvegetasjon. Berggrunnen består av kalkrike kambrosilur-bergarter. Trekkfugler.
 • Triungsvann naturreservat, opprettet 2. oktober 1992, 564 dekar. Våtmarksområde.

Sjøfuglreservater

Hekkende sjøfugl.

 • Alv naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 18 dekar. Skjær med hekkende sjøfugl.
 • Lagmannsholmen naturreservat, opprettet 15. januar 1988, 21 dekar. Hettemåkekoloni. Fossilrik bergart.
 • Mellemskjær naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 17 dekar. Stor koloni av hettemåker med innslag av tjeld og makrellterne.
 • Møkkalassene naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 19 dekar. Tre skjær med sjøfuglkoloni; dominans av hettemåke, hekkende tjeld.
 • Prinseskjær naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 21 dekar. Hekkende sjøfugl; mest hettemåke og makrellterne, innslag av hekkende tjeld.
 • Sandholmen naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 11 dekar. Holme utenfor Snarøya med representativt utvalg av skjærgårdsfugler. Hekkeområde for hekkemåke, makrellterne, fiskemåke, stokkand, dverglo og rødstilk.
 • Svartskjæra naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 39 dekar. Våtmarksområde på tre skjær. Hekkende sjøfugl.
 • Blommenholm, Solvikveien 17 naturminne, opprettet 24. mars 1955, punktobjekt, gammel eik.
 • Borøya naturreservat, opprettet 2008, 270 dekar. Øy utenfor Sandvika. Biologisk mangfold.
 • Furuskjær naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 12 dekar
 • Heggelia naturminne, opprettet 15. januar 1988, 1 dekar. Fossilførende bergart fra silurtiden.
 • Isi naturreservat, opprettet 16. desember 2005, 1324 dekar. Barskog med biologisk mangfold.
 • Jar, Trollveien 10 naturminne, opprettet 25. januar 1956, punktobjekt, alm, Trolltreet.
 • Jongsåsveien naturminne, opprettet 30. juni 1978, 1 dekar. Snitt av marin havbunn.
 • Kalvøya naturreservat, opprettet 15. januar 1988, 15 dekar
 • Kampebråten naturminne, opprettet 15. januar 1988, 2 dekar. Kalksjakt.
 • Kongshavn naturreservat, opprettet 15. januar 1988, 1 dekar. Odde på Snarøya med ordovicium-bergart.
 • Tanum naturminne, opprettet 26. april 1982, punktobjekt, gammel eik.
 • Terneskjær naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 14 dekar. Skjær med hekkende sjøfugl.
 • Vallerkroken naturminne, opprettet 15. januar 1988, 2 dekar
 • Ytre Vassholmen naturreservat, opprettet 15. desember 1978, 20 dekar. Hekkende sjøfugl.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Julia Lunde

Hei!
Jeg finner ikke Kloppa naturreservat i listen over naturreservater i artikkelen?

svarte Svein Askheim

Takk for tipset, jeg har lagt den til.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg