Ingeborg Drewitz, tysk forfatter. Hun var aktiv i kulturpolitiske og politiske sammenhenger, bl.a. i forfatternes interesseorganisasjoner. Hun skrev romaner og hørespill hvor hun tok de undertryktes parti og konsentrerte seg om problemer i den nyeste tyske historien og om hverdagsproblemer i det vesttyske samfunnet. Kvinners selvrealisering er også et sentralt tema. Med romanene Wer verteidigt Katrin Lambert? (1974), Das Hochhaus (1975), Gestern war heute – hundert Jahre Gegenwart (1978, norsk overs. 1980) og Eis auf der Elbe (1982) sikret hun seg bred anerkjennelse og popularitet.