P.E.N.-klubber er skribent- og ytringsfrihetsorganisasjoner. Den første ble opprettet i London 1921 med John Galsworthy som formann. Se Norsk PEN.