Gunnar, mannsnavn, av norrønt gunnr, guðr, 'strid, kamp', og etterleddet -ar av urnordisk harjar, 'kriger'. Andre former er Gunder, Gunner, latinisert Gunnerius. Navnedag 9. januar.