Kommunevåpen

. begrenset

Plassering i Oppland fylke.

KF-bok. begrenset

Etnedal, kommune i Oppland, ca. 25 km sørøst for Fagernes, omkring Etnas øvre løp. Regnes tradisjonelt til Valdres selv om topografien binder kommunen sammen med Land. Opprettet 1894 ved utskilling av Bruflat sogn fra Sør-Aurdal og Nord-Etnedal sogn fra Nord-Aurdal.

Vest for Etnedal finnes høytliggende områder mot Valdres. I nord og øst åpnere fjellvidder med Synnfjell (høyest Spåtind 1414 moh.) på grensen mot Gausdal i øst. Disse slakere formene er dannet av omdannet leirskifer og kalk, i sparagmitten lenger sør og i grunnfjellsområdet lengst i sør, blir dalsidene brattere. Jordbunnen består av fruktbar fyllittmorene i dalsidene og elveavsetninger i bunnen.

Bosetningen i Etnedal følger dyrkingsområdene, og fyllitten gir god dyrkingsjord selv i de høyere delene i nord (800 moh.). Bosetningen er spredt, men nokså sammenhengende i hoveddalførene. Kommunen har ingen tettsteder. Administrasjonssenteret er Bruflat, rett nord for Tonsåsen. Folketallet i kommunen har vært jevnt synkende i hele etterkrigstiden.

Næringsgrunnlaget er overveiende jord- og skogbruk, og sysselsetter om lag 26 % av den yrkesaktive befolkningen. I de senere årene er det etablert en del småindustri i kommunen. Om lag 20 % er sysselsatt i industri og bygg- og anleggsvirksomhet. Aven Tre A/S har produksjon av lastepaller. Det er flere reiselivsbedrifter i kommunen. Alpinanlegg.

Rv. 251 går sentralt gjennom kommunen og møter Rv. 33 med forbindelse til Fagernes (E 16) ved Høljerast bru like øst for grensen til Nordre Land. I nord fylkesveier til henholdsvis Fagernes/Leira og Gausdal/Lillehammer.

Etnedal hører til Innlandet politidistrikt, Valdres tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Valdresrådet sammen med Nord-AurdalSør-AurdalVangVestre Slidre og Øystre Slidre.

Etnedal kommune tilsvarer de to soknene Bruflat og Nord-Etnedal i Valdres prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Etnedal til Valdres fogderi i Kristians amt.

For statistiske formål er Etnedal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Lundstein, Bruflat, Breien, Byfuglia, Bøvarstogo, Svilosen, Flatøydegard, Rust, Bakkane, Brusveen, Bergene og Bergsbakken.

Den Bergenske kongeveg er rustet opp fra Bruflat over Tonsåsen. Lunde bro, 4 km sørøst for Bruflat, er en karakteristisk steinbro fra 1829. Bruflat kirke ble oppført på sin nåværende plass i 1774.

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en gull hvelvingsbro mot en blå bakgrunn som symboliserer den gamle Lunde bro.

Navnet. Første del i navnet kommer av elvenavnet Etna.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.