Plassering i Oppland fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Etnedal, kommune i Oppland, ca. 25 km sørøst for Fagernes, omkring Etnas øvre løp. Regnes tradisjonelt til Valdres selv om topografien binder kommunen sammen med Land. Opprettet 1894 ved utskilling av Bruflat sogn fra Sør-Aurdal og Nord-Etnedal sogn fra Nord-Aurdal.

Vest for Etnedal finnes høytliggende områder mot Valdres. I nord og øst åpnere fjellvidder med Synnfjell (høyest Spåtind 1414 moh.) på grensen mot Gausdal i øst. Disse slakere formene er dannet av omdannet leirskifer og kalk, i sparagmitten lenger sør og i grunnfjellsområdet lengst i sør, blir dalsidene brattere. Jordbunnen består av fruktbar fyllittmorene i dalsidene og elveavsetninger i bunnen.

Folketall 1951-2016.

Data: SSB. CC BY 2.0

Bosetningen i Etnedal følger dyrkingsområdene, og fyllitten gir god dyrkingsjord selv i de høyere delene i nord (800 moh.). Bosetningen er spredt, men nokså sammenhengende i hoveddalførene. Kommunen har ingen tettsteder. Administrasjonssenteret er Bruflat, rett nord for Tonsåsen. Folketallet i kommunen har vært jevnt synkende i hele etterkrigstiden.

Jord- og skogbruk sysselsetter om lag 12 % av den yrkesaktive befolkningen. I de senere årene er det etablert en del småindustri i kommunen. Om lag 20 % er sysselsatt i industri og bygge- og anleggsvirksomhet. Aven Tre A/S har produksjon av lastepaller. Det er flere reiselivsbedrifter i kommunen. Alpinanlegg.

Fv. 251 går sentralt gjennom kommunen og møter Fv. 33 med forbindelse til Fagernes (E 16) ved Høljerast bru like øst for grensen til Nordre Land. I nord fylkesveier til henholdsvis Fagernes/Leira og Gausdal/Lillehammer.

Etnedal hører til Innlandet politidistrikt, Valdres tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Valdresrådet sammen med Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Etnedal kommune tilsvarer de to sokna Bruflat og Nord-Etnedal i Valdres prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Etnedal til Valdres fogderi i Kristians amt.

For statistiske formål er Etnedal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Lundstein, Bruflat, Breien, Byfuglia, Bøvarstogo, Svilosen, Flatøydegard, Rust, Bakkane, Brusveen, Bergene og Bergsbakken.

Den Bergenske kongeveg er rustet opp fra Bruflat over Tonsåsen. Lunde bru, 4 km sørøst for Bruflat, er en karakteristisk steinbru fra 1829. Bruflat kirke ble oppført på sin nåværende plass i 1774.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en gull hvelvingsbru mot en blå bakgrunn som symboliserer den gamle Lunde bru.

Navnet. Første del i navnet kommer av elvenavnet Etna.

  • Hvattum, Harald: Gard og bygd i Etnedal, 1989–90, 3 b. («Etnedalslitteratur»: band C, 439-74), isbn 82-992009-1-1, Les bøkene.
  • Islandsmoen, Olaus: Søre Aurdal og Etnedalen, 1914, Les boka.
  • Valdres bygdebok, 1954-, 8 b., Les bøkene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.