Cornelius, slektsnavn for flere romerske familier, deriblant Cinna, Dolabella, Gallus, Lentulus, Scipio, Sulla og Tacitus. Også de 10 000 slaver som L. C. Sulla frigav og gjorde til borgere, fikk Cornelius som slektsnavn.