Aulus Cornelius Celsus, romersk forfatter på Tiberius' tid (14–37 e.Kr.). Skrev en encyklopedi som omfattet landbruk, legevitenskap, krigsvesen, retorikk, filosofi og rettsvesen. Bevart er bare avsnittet om legevitenskapen, viktig især for kirurgiens historie. Utgitt med oversettelse av W. G. Spenser (1935).