Arno Schmidt, tysk (vesttysk) forfatter. Hans fortellinger har en eksperimenterende form, man finner her en bevisst oppløsning av konvensjonell grammatikk og ortografi. Utgangspunktet er ofte en logisk historie som avbrytes og går i oppløsning. Hans materiale kan være en småborgerlig livsopplevelse som kommer i konflikt med det intellektuelle subjekts bevissthet. Ofte munner fortellingen ut i en science fiction-løsning som sprenger det borgerlig-provinsielle utgangspunktet. Schmidt skrev også betydelige essayer og en rekke originale oversettelser (bl.a. Faulkner, Poe). Schmidt regnes som en meget sentral forfatter i etterkrigstidens tyske litteratur. Av hans verker kan nevnes Die Gelehrtenrepublik (1957), Der Ritter vom Geist (1965), Zettels Traum (1970), Die Schule der Atheisten (1972) og Abend mit Goldrand. Eine Märchen-Posse (1975).