DIN, betegnelse for tyske standarder, Deutsches Institut für Normung (før 1975 Deutsche Industrie-Normen), den tyske organisasjonen for standardisering. Organisasjonen er medlem av ISO, og av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, Comité Européen de Normalisation. Norge følger DIN-normen på noen områder som Norsk Standard ikke dekker.