Begrep som brukes om eksperimenterende kunstnere eller kunst- og litteraturretninger som opponerer mot tradisjonen, både når det gjelder form og idéinnhold.