Faktaboks

Aake O. Verdal

Døypt Aage Olaf Verdal

Fødd
20. desember 1877, Verdal Nordre på Inderøy, Nord-Trøndelag
Død
2. august 1973

Aake O. Verdal var skribent og opplysingsmann på Inderøy i Nord-Trøndelag. Han var lærar, journalist, ferdatalar for fråhaldssaka, misjonsmann, politikar og småbrukar.

Han hadde breide interesser og stor arbeidskapasiet. I bygda var han sett på både som ein ildsjel, og som ein original som gjekk sine eigne vegar både reint språkleg og i det offentlege ordskiftet.

Aake O. Verdal var fødd utanfor ekteskap på garden Verdal Nordre i Inderøy, der mora hadde slekta si. Han var døypt Aage Olaf Verdal etter morfaren og mormora, Aage og Olava Verdal, men tok til å bruke namnet Aake ein gong sist i 1890-åra.

Den unge Aake var ein gløgg gut og blei oppmoda av dei rundt han i heimen til å lese og skrive. Etter heimeskule, folkeskule og framhaldsskule drog han til amtsskulen i Leksvik. I åra 1896 til 1898 gjekk han på lærarseminaret i Seljord. Så tok han til på Det kgl. Frederiks Universitet i Kristiania, før han etter kort tid vende heim då pengane tok slutt. Men i 1906 kom han seg til Askov Højskole i Danmark, der han fekk varige impulsar. I 1935 gifta han seg med Dina Honningsvåg frå Nordfjord.

Etter endt skulegang blei han lærar. Han heldt òg målskule om kveldane mange stader. Etter kvart blei han aktiv i fråhaldssaka og reiste rundt på bygdene for Det Norske Totalavholdsselskap. På desse reisene talte han òg for målsaka. Han blei beden av Arne Garborg og Rasmus Steinsvik om å ta bladstyrarstillinga i nynorskavisa Den 17de mai, men sa nei. Verdal var politisk engasjert og var med i heradstyre og formannskap, først for Arbeidarpartiet, seinare for Kristeleg Folkeparti.

Til langt opp i åra skreiv han små epistlar i mange blad og aviser, mest i Trønder-Avisa i Steinkjer. Han utvikla eit særprega skriftspråk, med grunnlag i nynorsk og trøndsk. Stilen var tilhogd, kort og fyndig. Som skribent i mange aviser brukte han initialane Aa. O. V, som diktaren Aasmund Olavsson Vinje.

Sist i livet gav han ut tre bøker på Runa forlag: Glitt og skimt i 1967, Nye glitt og skimt i 1969 og Fleire glitt og skimt i 1972 – alle med artiklar om ulike tema han var oppteken av.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg