Framhaldsskole
Framhaldsskoleklasse ved Tynset framhaldsskole, 1958. Her går jenter og gutter i samme klasse, men sitter på hver sine rekker i klasserommet.
Av /Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Framhaldsskolen var et skoleslag som bygget på folkeskolen, på samme måte som realskolen. Mens realskolen var teoretisk og kvalifiserte for gymnaset, var framhaldsskolen mer praktisk rettet. Undervisningen skulle forberede elevene på arbeidslivet.

Faktaboks

Også kjent som

framhaldsskule

fortsettelsesskole

Framhaldsskolen ble innført fra slutten av 1800-tallet, og ble avviklet i 1969, da den niårige grunnskolen ble innført.

Innføring

Fortsettelsesskole
Framhaldsskolen, eller fortsettelsesskolen som den opprinnelig het, ble innført fra slutten av 1800-tallet. Bilder viser elever ved Framheim fortsettelsesskole, Brumunddal, 1924.
Av /Anno Domkirkeodden.

Framhaldsskolene ble første gang innført mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet, og de ble da kalt fortsettelsesskoler. Framhaldsskolen ble i første omgang innført som et ettårig kurs etter obligatorisk syvårig folkeskole, det vil si for elever som var 13–14 år gamle. Formålet var å gi dem som ikke skulle fortsette med studier i den høyere skole et ekstra skoleår. Undervisningen skulle forene teoretiske kunnskaper med praktisk arbeidsopplæring.

Elever og fag

Framhaldsskole
Framhaldsskolen ble i økende grad en skole for jenter. Jentene hadde noen fag som ikke guttene hadde, blant annet husstell. Bildet viser framhaldsskoleelever fra Røsvik skole i Nordland, 1959.
Av /Nordlandsmuseet.
Lisens: CC BY SA 4.0
Framhaldsskole
Mens jentene hadde fag som håndarbeid og husstell, hadde guttene blant annet sløyd. Bilde fra en framhaldsskole i Hol i Hallingdal, 1959.
Av /Hol bygdearkiv.
Lisens: CC BY SA 4.0

I 1899 fullførte ni prosent av guttene i Oslo fortsettelsesskolen, som da ble gitt som et undervisningstilbud på kveldstid. Året etter var det 2,1 prosent av jentene som gikk der. Jentene hadde arbeid om dagen, og undervisningen foregikk fra klokken 17 til 20 to kvelder i uka. Fagene som ble undervist var norsk, regning og bokføring. Etter hvert ble også husstell, kjolesøm og engelsk innført som fag. Guttene fikk undervisning i handel og håndverk. Snart ble også fortsettelsesskolen gitt som et tilbud på dagtid, og den hadde nå undervisning 30 timer i uka. I dagskolen ble undervisning i handelsfag viktig, fordi eksamen i bokføring var nødvendig for å få handelsbrev.

I løpet av det 20. århundrets første tiår økte elevtallet betraktelig. Handelsfag var fortsatt populært, men det kom også til nye fag som motepynt, finere håndarbeid, stenografi og maskinskriving. Fortsettelsesskolen ble i økende grad en skole for jenter. I 1939 var det for eksempel 56,7 prosent av jentene som fortsatte i fortsettelsesskolen, mot 39 prosent av guttene.

I 1946 ble det vedtatt en lov om framhaldsskolen som gjorde den ett- eller toårig. Flere steder ble det første året obligatorisk for alle som ikke fortsatte med realskole og gymnas. Elevene kunne velge mellom ulike linjer. For guttene var alternativene teknisk linje, praktisk linje, handelslinje eller håndverkslinje. Enkelte steder kunne guttene også velge en linje som gjorde dem kvalifisert for arbeid på sjøen. Jentene kunne velge allmenlinje, linje for husstell, handelslinje og linje for hatte- og kjolesøm.

Avvikling

Utover på 1950-tallet ble det i økende grad tatt initiativ til en sammenslåing av realskolen og framhaldsskolen. Framhaldsskolen ble offisielt avviklet i 1969 ved innføringen av niårig obligatorisk skole (grunnskolen), men det fantes fremdeles framhaldsskoler i Norge til en tid inn på 1970-tallet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Høigaard, Einar og Ruge, Otto (1963): Den norske skolens historie. tredje utgave (Oslo: J. W. Cappelens forlag)
  • Thuen, Harald (2017): Det norske utdanningssystemet. (Oslo: Abstrakt forlag)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg