Framhaldsskole, før 1946 kalt fortsettelsesskole, skole som bygde på avsluttet folkeskole på samme måte som realskolen (middelskolen), og som var et alternativ for elever som ikke ønsket eller passet for den teoretisk pregede undervisning i realskolen. Framhaldsskolen ble fra å være et frivillig tilbud etter hvert obligatorisk i ett eller to år. Ved grunnskoleloven av 1969 gikk både framhaldsskolen og realskolen inn i den niårige obligatoriske grunnskolen.