Norske språkforskere

Språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av språk. Språk kan studeres fra mange forskjellige innfallsvinkler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Klaus Johan Myrvoll

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Ivar Aasen

Inneholder 94 artikler: