Handelssamarbeid

WTO, internasjonal organisasjon for regulering av handelen mellom stater, opprettet 1995 som en fortsettelse av GATT (Generalavtalen om toll og handel) fra 1948.WTO skal blant annet fremme handelen mellom stater, utforme regler for verdenshandelen med både rettigheter og forpliktelser for partene, og løse handelskonflikter mellom dem.Alle avgjørelser i WTO tas ved enstemmighet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arne Melchior

Norsk utenrikspolitisk institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 42 artikler:

S

  1. SAARC