Irlands historie omfatter tiden fra og med middelalderen. I tidlig middelalder bestod Irland av flere små kongeriker. Irene ble kristne på 400-tallet, en prosess nasjonalhelgenen St. Patrick har fått æren for. Fra 800-tallet ble Irland invadert av nordmenn og daner på vikingtokt, som etter hvert slo seg ned på øya og skapte egne norrøne samfunn. De norrøne rikene ble oppløst i tiden etter slaget ved Clontarf i 1014, da den irske overkongen Brian Boru falt, men den norrøne befolkningen ble overvunnet.I 1160-årene begynte en 800 år lang periode der Irland i varierende grad var styrt av England. Hele artikkelen