Fenier, eller Feniernes brorskap, revolusjonær organisasjon av irer, stiftet i Nord-Amerika 1858 av John O'Mahoney. Dens formål var å forberede en væpnet oppstand som skulle gjøre Irland til en selvstendig republikk. Fenierne hadde stor tilslutning blant irske emigranter i Amerika, men fikk liten tilslutning i Irland, særlig fordi de var antiklerikale og derfor ble motarbeidet av det katolske presteskap. Mislykkede opprørsforsøk ble gjort 1865 og 1867. «Manchestermartyrene», tre feniere som hadde drept en politimann 1862 og ble hengt, kom til å spille en viktig rolle i irenes agitasjon. I 1870-årene ble fenierne splittet i en mer moderat retning og i forskjellige terroristiske grupper. En av disse (Invincibles) myrdet 1882 den engelske visekonge, Lord Cavendish, i Phoenix Park i Dublin. Bevegelsen gjenoppstod på 1900-tallet under navnet Irish Republican Brotherhood og var ledende i Påskeopprøret 1916.