Brehon-lovene er et alminnelig navn på de gamle irske lover. Etter tradisjonen skal de være samlet og nedskrevet 438–441, men de består i virkeligheten av en stor samling forskjellige tekster som går tilbake til 600- og 700-tallet, bevart i håndskrifter fra senere tid, kopier av pergamenthåndskrifter fra 700- til 1200-tallet. Lovene er av den største historiske og rettshistoriske interesse da de i stor utstrekning avspeiler meget eldre samfunnsforhold upåvirket av romerrett. Tydningen byr ofte på store vanskeligheter.