Sir, irsk frigjøringsleder. Deltok i irsk politisk virksomhet og agiterte ved den første verdenskrigs utbrudd i USA for at irene ikke skulle delta i krigen mot Tyskland. Kom nov. 1914 til Tyskland, hvor han søkte å danne en irsk brigade til kamp mot Storbritannia. 20. mai 1916 ble han landsatt på Irlands vestkyst fra en tysk ubåt, men hans våpenskip ble oppbrakt og han selv fanget. Han ble dømt til døden for høyforræderi og henrettet aug. 1916. I feb. 1965 ble hans jordiske levninger ført til Dublin og gravlagt i irsk jord.