Michael Davitt, irsk politiker. Sluttet seg 1866 til den nasjonalistiske bevegelsen Fenian Brotherhood, ble 1870 idømt 15 års straffarbeid for sammensvergelse, benådet 1877 og reiste som agitator gjennom Nord-Amerika og Irland. Davitt grunnla 1879 den irske landliga og ble 1882 valgt til medlem av Parlamentet, men valget ble erklært ugyldig, fordi straffetiden ikke var utløpt. Valgt på nytt 1892, men valget ble igjen kjent ugyldig; først 1895–99 ble Davitt parlamentsmedlem. Davitt skrev Leaves from a Prison Diary (3 bd., 1885) og Defence of the Land League (1891).